Volitamine ja esindamine

Created by
Last updated 15 April 2024, 11:47

Taotlusi saab esitada füüsilise (sisseloginud kasutaja ise või tema esindatav) või juriidilise isiku (ettevõtte) eest, keda näeb sisselogitud kasutaja vaates Minu ettevõtted. Vaates kuvatakse sisseloginud kasutajat, tema ettevõtteid ja ettevõtteid või isikuid, keda esindama on kasutaja volitatud.

Ettevõtte kohta saab taotlusi esitada ainult ettevõtte juriidiline esindaja või volitatud isik. Kui seotud isikute ja ettevõtete hulgast ei ole vajalikku ettevõtet, siis tuleks pöörduda ettevõtte esindaja poole, kes saab volituse anda.

Kes saab volitust anda?

 • Äriregistri B-kaardile kantud isikud;

 • infosüsteemis juba edasivolitamise õigust omavad isikud;

 • erandkorras ka ametnikud (selleks tuleb võtta ühendust vastava valdkonna ametnikuga).

1. Rolli valimine

Peale sisselogimist valige Ettevõtted nimekirjast ettevõtte, mille alla soovite volitust lisada.
* Kui soovitud ettevõtet nimekirjas ei ole, siis teil puudub volitus ja peate pöörduma volituse saamiseks Äriregistri B-kaardile kantud isiku poole.
* Kui soovite volitada teist isikut enda (füüsilise isiku) eest toiminguid tegema vajutage Isikud nimekirjast enda nimele.

pilt-20240415-051151.png

2. Volituse andmine

Volituse andmiseks tuleb vajutada menüüst Minu ettevõtted avaneva ettevõtte või isiku nime järel olevale nupule Volitused kuhu volitust soovite anda

pilt-20240415-053204.png

2.1 Volituse lisamine

Vajutada nupule Lisa esindaja ja avanenud volituse vormile sisestada volitatava isiku andmed.

pilt-20240415-053943.pngpilt-20240415-060715.png
 • Isikukood. Nupp Kontrolli käivitab sisestatud isikukoodi kohta päringu rahvastikuregistrisse ja vastusena täidetakse Eesnimi ja Perekonnanimi väljad.
  Isikule, kelle kohta päring tehti näitab riigiportaali eestiee andmejälgija Tartu Linnavalitsuse tehtud päringut koos selgitusega „spoku: Isikuandmete pärimine rahvastikuregistrist“.

 • Edasi volitamise õigus märkeruut täita juhul, kui volitatavale isikule soovite anda õiguse lisada ettevõtte juurde teisi volitatavaid isikuid. Kui märkeuut on täitmata, ei saa volitatud isik ettevõtte juurde teisi volitatavaid isikuid lisada.

 • E-post sisestada volitatava e-posti aadress, millega selles asutuses isik on kättesaadav.

 • Telefon - ei ole täitmiseks kohustuslik, aga on soovitatav, kui volitatav isik ei ole e-posti teel kättesaadav, siis on võimalik talle helistada.

  Andmete salvestamiseks vajuta nupuke Kinnita.

 

pilt-20240415-061025.png

 

 • Tähtaeg. Volitusel, mis sisestatakse linnaportaali käsitsi peab olema tähtaeg.

 • Märkus. Lühike kirjeldus mis ulatuses volitus antakse.

 • Failid. Ei ole täitmiseks kohustuslik aga saab lisada vajaliku volitusega seotud dokumendi.lisada.

2.1.1 Õigused

 • Kõik õigused. Volitataval on õigus ettevõtte nimel linnaportaalis täita ja allkirjastada kõigi vorme ja aruandeid.

 • Valdkondadeülesed õigused. Saate anda volituse üle linnaportaali ettevõtte nimel
  TAOTLUSI
  * ainult vaadata - näeb kõiki taotlusi kuid ei saa ise ühtegi täita/muuta;
  * või ka muuta - näeb kõiki taotlusi ja saab taotlusi täita/muuta;
  * allkirjastada - saab ettevõtte nimel taotlusi allkirjastada/kinnitada.
  ARUANDEID
  * ainult vaadata - näeb kõiki taotluste juurde lisatud aruandeid kuid ei saa ise ühtegi täita/muuta;
  * või ka muuta - näeb kõiki taotluste juurde lisatud aruandeid ja saab ise aruandeid täita.

  pilt-20240415-062831.png

   

 • Valdkonna ja taotluse põhised õigused alt saab anda volitatavale isikule õiguse vaid konkreetses valdkonnas (nt. transport, liiklus ja teed) või konkreetse valdkonna all oleva taotluse (nt. sulgemise taotlus) õigused.

  pilt-20240415-074236.png

  Nt. vaid konkreetse taotluse (Sulgemise taotlus) õiguste andmiseks vali taotlus

  pilt-20240415-075738.png

  ja vajuta nupule Lisa õigus. Kui soovid anda mitmele valdkonnale või taotlusele õigused, siis järgmise valiku tegemiseks vajuta taas nupule Lisa õigus.

  pilt-20240415-080923.png


  NB! Kuna toetuse nimed võivad olla sarnased, siis kui valid valdkonna alt konkreetse taotluse millele soovid õiguseid anda siis kuvatakse vaikimisi ka valdkonna rida, et oleks arusaadavam (tumedamas kirjas rida). Kui volitatav ei tohi muid antud valdkonna alla jäävaid taotlusi näha, siis ära valdkonna reale õigusi lisa.

Volituse salvestamiseks vajutada nupule Kinnita.


2.2 Volituse lõpetamine ja tähtaja pikendamine

Kui inimesel on ettevõttes vähemalt üks kehtiv volitus kuvatakse teda Aktiivsed lehel. Kui inimesel ei ole ettevõttes ühtegi kehtivat volitust kuvatakse teda Arhiiv lehel.

pilt-20240415-084546.png

Volitusi ei saa kustutada!

Kui tähtaeg on möödas, ei pääse enam volitatud isik ettevõtte taotlustele ligi. Ligipääsu jaoks tuleb lisada uus volitus.

pilt-20240415-083834.png

Kehtivat volituse tähtaega saab pikendada või volituse muuta kehtetuks volituse real olevate vastavate valikutega.

Kehtiva volituse pikendamisel saab muuta vaid volituse tähtaega. Volituse sisu muutmiseks tuleb volitus lõpetada ja lisada uus volitus.

pilt-20240415-084118.png


Volituse lõpetamiseks vajuta volituse rea lõpus olevale nupule Lõpeta kehtivus. Volitus lõpetatakse eelmise kuupäeva seisuga.

pilt-20240415-085108.png